Į Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) partnerių ratą nuo šiol įsitraukė ir asociacija „Apsaugos verslo grupė“ (AVG). Pripažindamos, kad pažangą lemia glaudūs mokslo ir studijų, pramonės ir verslo institucijų ryšiai, šiandien abi šalys sudarė bendradarbiavimo sutartį.

 „Planuojame bendradarbiauti VGTU Saugos sistemų inžinerijos studijų programos specialistų ruošime suteikdami galimybes atlikti gamybines praktikas AVG įmonėse narėse, pristatydami naujausias saugos sistemas ir technologijas jauniems specialistams. Sieksime tarpininkauti kviečiant saugos specialistus-lektorius iš kitu šalių. Tikimės, kad šis bendradarbiavimas įgalins paruošti aukštos kvalifikacijos specialistus, kurie užtikrins aukštą teikiamų saugos paslaugų lygi bei darys įtaką bendram visuomenės saugumui“, – sakė AVG atstovas.

VGTU ir AVG sutarė tobulinti mokslo ir studijų procesą taikant naujausius mokslo pasiekimus ir socialinių partnerių patirtį, diegiant vientisą studijų, nuotolinio mokymo bei nuolatinio specialistų tobulinimo sistemą. Pagal sutartį šalys įsipareigojo vykdyti bendrus mokslinius tyrimus, organizuoti studentams praktikas bei pažintines ekskursijas į AVG narių organizacijas, bendrai rūpintis jaunų specialistų įdarbinimu, karjeros bei praktikos galimybėmis AVG įmonėse narėse.

 Asociacija „Apsaugos verslo grupė“ vienija apie 40 Lietuvos asmens, turto bei verslo apsaugos srityje veikiančių įmonių. Pagrindinės asociacijai priklausančių įmonių veiklos kryptys: elektroninių apsaugos sistemų projektavimas ir įrengimas objektuose, centralizuota objektų apsauga bei stebėjimas, turto ir asmenų fizinė apsauga, krovinių palyda, piniginių lėšų ir vertybių gabenimas, mechaninės saugos (durys, seifai, spynos) priemonių įrengimas bei konsultacijos, elektroninių apsaugos sistemų įrengimas automobiliuose, konsultacijos, seminarai saugumo klausimais, profesinio parengimo kursai.